CURS ARHIVAROBRISMAN organizează cursul de formare profesională autorizat A.N.C. – „ARHIVAR“, tip specializare, cod COR 441501, domeniul ocupaţional administraţie şi servicii publice, în perioada 30 mai - 17 iunie 2022.

Cursul poate fi achiziționat prin SICAP, COD CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională (REV. 2).

Precizare: Cursul organizat de OBRISMAN este realizat cu avizul Arhivelor Naționale. Conform art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16 din 1996, toate instituțiile publice sau entitațile private au obligația organizării unui compartiment de arhivă care să fie administrat de personal specializat și responsabil în probleme de arhivă.

 • Locul desfășurării: Municipiul Iași, B-dul Carol I nr. 4 (Clădirea Habitat Proiect)
 • Perioada: 30 mai - 17 iunie 2022
 • Costul cursului: 1.300 lei/cursant
 • REDUCERE: 200 lei pentru înscrierile realizate până la data de 21 aprilie 2022
 • Termen de înscriere: 25 mai 2022
 • Modalitate de înscriere: formularul de înscriere (a se vedea mai jos) descărcat, completat și transmis la contact@obrisman.ro
 • Condiții de acces - pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: absolvent al învățământului liceal cu diplomă de bacalureat
 • Plata cursului va fi efectuată în contul RO18BTRLRONCRT0508138101 - Banca Transilvania și cont TREZORERIE: RO49TREZ4065069XXX026144 (pentru instituțiile publice)

STRUCTURA CURSULUI:

Total program pregătire – 120 ore, din care: 40 ore de pregătire teoretică și 80 ore de pregătire practică(lucrările practice vor fi realizate la locul de muncă al fiecărui cursant, în zilele lucrătoare din perioada de desfășurare a cursului)

Formator: dr. Cătălin Botoșineanu, arhivist la Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Iaşi, profesor asociat la Facultatea de Istorie – Universitatea „Al. I. Cuza”. Are o experienţă de 6 ani în domeniul formării competenţelor de arhivar, arhivist şi cele specifice muncii de secretariat.

Formular-înscriere-curs-ARHIVAR-OBRISMAN

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar după promovarea examenului de final se eliberează certificatul de absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale (cu recunoaştere naţională şi care are regimul actelor de studii), însoţit de o anexă – supliment descriptiv al certificatului (cu recunoaştere europeană şi internaţională, prin procedura apostilării – apostila de la Haga).

Cursul se adresează persoanelor deja angajate, precum și celor care intenționează să lucreze în arhivele din cadrul autorităților și instituțiilor publice. Programa cursului a fost structurată astfel încât să contribuie, în principal, la acumularea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare referitoare la:

 • cunoașterea întocmirii Nomenclatorului arhivistic și înaintarea către Arhivele Naționale;
 • administrarea documentelor în depozitul de arhivă;
 • operațiuni arhivistice desfășurate asupra documentelor;
 • valorificarea informațiilor din documente;
 • asigurarea condițiilor de conservare a documentelor din depozit.

Detalii suplimentare la telefon - 0720.433.578.