Aplică pentru unul din joburile oferite sau completează un CV și îți vom propune un loc de muncă

Ai finalizat studiile și dorești să te angajezi?

Știm câte obstacole poate întâmpina un absolvent atunci când încearcă să se angajeze, tocmai de aceea dorim să îți împărtășim din experiența noastră și să te ajutăm să îți găsești job-ul la care acum doar visezi.

Cariera ta începe cu OBRISMAN!
Începe cariera!

Ești în căutarea unui job nou?

Schimbarea locului de muncă nu este o alegere ușoară, însă uneori intervin motive clare/întemeiate, cum ar fi: relațiile cu șeful ierarhic și/sau colegii, condițiile de muncă, salariul, volumul de muncă și rutina etc., care implică o reanalizare a carierei și a perspectivei acesteia.

Schimbă jobul!

SERVICIILE NOASTRE

OBRISMAN are ca obiectiv furnizarea de resursă umană de calitate firmelor angajatoare, prin implicarea în identificarea, selecția și pregătirea viitorilor angajați.

Vezi toate serviciile

Sunteți ANGAJATOR?

Doriți să vă extindeți afacerea și aveți nevoie de personal bine pregătit și calificat?

Echipa OBRISMAN este conștientă de faptul că piața muncii este în continuă evoluție, de aceea își propune să vă găsească potențiali angajați, în funcție de locurile de muncă pe care le oferiți, care să se integreze perfect în colectivul din cadrul companiei dumneavostră. OBRISMAN reprezintă soluția în ceea ce privește recrutarea de personal pentru firme.

Vizualizează profiluri candidați Publică locuri de muncă!

Începe să fii ceea ce îți dorești, de acasă!

Ne preocupă foarte mult perioada delicată pe care o traversăm și venim cu cele mai bune soluții pentru a te ajuta să găsești un loc de muncă.
Află mai multe!

Gestionar materiale – construcții de drumuri și poduri ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
• Efectuează activități specifice de gestiune din cadrul depozitului: recepții, intrări/ieșiri, stocuri, transferuri, livrări, retururi etc.;
• Participă la verificarea mărfii primite, din punct de vedere calitativ și cantitativ;
• Participă la operațiunile de încărcare/descărcare, manipulare a mărfii;
• Participă la inventarul stocului de marfă;
• Pregătește marfa pentru livrare, conform actelor;
• Aranjează marfa în depozit.

Condiții de lucru:
• Program 8 ore/zi;
• Este subordonat postului Manager de Proiect/ Director General Adjunct;
• Colaborează cu Departamentul Tehnic, Departamentul Calitate, alte Departamente.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea se realizează de către echipa Obrisman.

25-Apr-2020

Asistent manager – ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
• Cunostințe excelente de operare a pachetului MS Office;
• Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
• Elaborarea și redactarea de documente și situații solicitate de superiorul ierarhic;
• Organizarea și participarea activă la orice situație de natură organizatorică;
• Diverse activități de marketing - nivel mediu de dificultate;
• Suport în găsirea de soluții și rezolvarea diferitelor tipuri de probleme;
• Redactarea corespondenței zilnice;
• Înregistrarea, organizarea și arhivarea documentelor;
• Colaborarea strânsă cu celelalte departamente ale companiei;
• Capacitatea de a lucra atât individual, cât și în echipă;
• Capacitate de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp;
• Atenție sporită la detalii;
• Persoană dinamică, pro-activă, cu gandire pozitivă, rezistentă la stres.

Condiții de lucru:
• Program 8 ore/zi;
• Este subordonat postului Manager de Proiect.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea de personal se realizează de către echipa Obrisman.

25-Apr-2020

Inginer constructor șantier (șef punct de lucru) ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
• Urmărirea execuției lucrărilor pe șantier atât din punct de vedere al calității, cât și al respectării termenelor de execuție a lucrărilor;
• Planificarea, organizarea, coordonarea și verificarea activității de execuție în șantier;
• Întocmirea necesarului de materiale, urmărirea aprovizionării la timp conform comenzilor;
• Verificarea calității și conformității materialelor, precum și a serviciilor subcontractanților, atunci când este cazul;
• Aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru specifice în domeniul construcțiilor;
• Menținerea legăturii cu beneficiarul și subcontractanții;
• Menținerea relației cu autoritățile (Primării, Inspectoratul de Stat în Construcții, etc.).

Condiții de lucru:
• Program 10 ore/zi, inclusiv sâmbăta (programul de lucru se poate prelungi în anumite situații);
• Are în subordine personal de execuție (muncitori calificați și necalificați, deservenți utilaje, șoferi etc.);
• Este subordonat postului Șef șantier;
• Colaborează cu Departamentul Tehnic, Departamentul Calitate, alte Departamente.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea de personal se realizează de către echipa Obrisman.

25-Apr-2020

Inginer constructor - Departament Tehnic Decontare ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
• Analizează și verifică din punct de vedere tehnico-economic proiectul;
• Întocmește graficul de execuție a lucrărilor;
• Întocmește dosarele pentru decontarea situațiilor de lucrări aferente fiecărei investiții și pe fiecare tranșă;
• Ține legătura prin intermediul serviciilor societății cu toți factorii ce concură la buna desfășurare a execuției proiectului și finalizarea lui în termenele stabilite.

Condiții de lucru:
• Program 8 ore/zi;
• Este subordonat postului Manager de Proiect;
• Colaborează cu Departamentul Calitate, alte Departamente.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea de personal se realizează de către echipa Obrisman.

25-Apr-2020

Inginer constructor - Departament Calitate ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
• Verificarea execuției lucrărilor în concordanță cu cerințele legii și a normativelor/ standardelor aplicabile în domeniu;
• Întocmirea Planului Calității pentru șantierele noi, cu includerea Planurilor de Control Calitate, Verificări și Încercari (PCCVI) pentru fiecare categorie de lucrări, și transmiterea lor către ISC și Beneficiar;
• Întocmirea Procedurilor Tehnice de Execuție/Instrucțiunilor de Lucru și implementarea lor pe șantier aferent fiecărei categorii de lucrări, în colaborare cu inginerii RTE numiți pe fiecare proiect;
• Planificarea, coordonarea și verificarea activității departamentului de calitate, cu privire la:
- derularea și respectarea programului de faze determinante stabilit de ISC;
- derularea verificărilor pe linie de calitate conform PCCVI și implementarea formularelor Sistemului de Management al Calității intern companiei;
- recepția calitativă a materialelor la intrarea în șantier, incluzând efectuarea testelor/încercărilor relevante conform normativelor/standardelor aplicabile;
• Întocmire de proces verbale (când este cazul);
• Inițierea de rapoarte de neconformitate și urmărirea acțiunilor de remediere convenite cu Proiectantul/Diriginții de Șantier;
• Implementarea dispozițiilor de șantier emise de Proiectant;
• Gestiunea înregistrărilor de calitate parte integrantă din Cartea Tehnică a Construcției;
• Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și finală alături de Beneficiar.

Condiții de lucru:
• Program 8 ore/zi;
• Este subordonat postului Manager de Proiect;
• Colaborează cu Departamentul Tehnic, alte Departamente.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea de personal se realizează de către echipa Obrisman.

25-Apr-2020

Contabil de gestiune - PRAXIS MEDICA

Financiar / Contabilitate Full time Iasi
• Înregistrаrе documente primаrе pеntru еvidеnțа contabilă, finаnciаră și de gеstiunе;
• Realizare evidențe mărfuri (intrări, ieșiri, stocuri, prețuri, comenzi);
• Participаrе lа invеntаriеrea periodică, întocmirеа confirmărilor dе sold;
• Întocmire dеconturi și а аltor documеnte contаbilе;
• Arhivare documente contabile;
• Alte activități specifice postului.

Angajatorul este PRAXIS MEDICA SRL Iași, iar recrutarea de personal se realizează de către echipa Obrisman.

15-May-2020

Inginer topograf - ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
- Crearea și întreținerea rețelei topografice;
- Trasări de puncte caracteristice, axe, balizări, picheți, cote;
- Verificări ale trasărilor și execuției prin efectuarea de măsurători, relevee și planuri de situație, putându-se stabili astfel respectarea planurilor și a calității execuției din punct de vedere topografic;
- Verificarea planurilor de execuție pentru a nu exista neconcordante din punct de vedere al amplasării pe teren al elementelor construcției atât planimetric, cât și altimetric;
- Întocmiri de planuri, tabele, grafice, procese verbale, pentru trasări sau verificări;
- Participarea la predarea amplasamentului și recepția lucrărilor din punct de vedere topografic;
- Urmărirea în timp a deplasărilor sau deformațiilor a construcțiilor executate sau învecinate cu întocmirea de grafice ale deplasărilor.

Condiții de lucru:
- Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii;
- Este subordonat postului Manager de Proiect;
- Colaborează cu Departamentul Tehnic, Departamentul Calitate, alte Departamente.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea se realizează de către echipa Obrisman.

29-May-2020

Mecanic utilaje construcții – ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
- Identificarea defecțiunilor utilajelor din portofoliu și a cauzelor acestora;
- Identificarea pieselor necesare pentru realizarea lucrărilor asupra utilajelor;
- Comunicarea necesarului de materiale (unelte, piese de schimb etc.);
- Realizarea de diagnoze, revizii, reparații și întreținere pentru utilajele din portofoliul societății;
- Participarea la punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor;
- Realizarea documentației corespunzătoare activității (de exemplu: procese verbale de constatare etc.)

Condiții de lucru:
- Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea se realizează de către echipa Obrisman.

15-Jul-2020

Dispecer transport – ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
- Organizarea transporturilor în cele mai bune condiții, cu respectarea calității și termenelor cerute de standardele firmei;
- Optimizarea rutelor, comunicarea cu conducătorii auto pe tot parcursul cursei și oferirea de suport la cerere;
- Urmărirea costurilor și căutarea de soluții în vederea optimizării tuturor parametrilor;
- Întocmirea de rapoarte periodice privind activitatea și performanțele flotei alocate;
- Instruirea și acordarea de suport conducătorilor auto cu privire la normele legale specifice activității și la modul de completare și păstrare a documentelor;
- Monitorizarea flotei proprii și a colaboratorilor;
- Planificarea flotei proprii și a colaboratorilor.

Condiții de lucru:
- Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea se realizează de către echipa Obrisman.

15-Jul-2020

Șef atelier mecanizare construcții drumuri - ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
- Coordonarea activității atelierului de mecanizare;
- Cooperarea cu celelalte departamente ale firmei;
- Identificarea defecțiunilor utilajelor din portofoliu și a cauzelor acestora;
- Identificarea pieselor necesare pentru realizarea lucrărilor asupra utilajelor;
- Stabilirea și comunicarea necesarului de materiale (unelte, piese de schimb etc.);
- Realizarea de diagnoze, revizii, reparații și întreținere pentru utilajele din portofoliul societății;
- Participarea la punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor;
- Realizarea documentației corespunzătoare activității (de exemplu: procese verbale de constatare etc.).

Condiții de lucru:
- Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași-Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea se realizează de către echipa Obrisman.

06-Aug-2020

Șofer autobasculantă - ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
- Este gestionar al vehiculului/vehiculelor și combustibilului normat în baza procesului verbal de predare-primire încheiat între șeful de auto-coloană și el;
- Respectă cu strictețe actele normative interne și internaționale care reglementează circulația pe drumurile publice;
- Folosește în parametri normali, tehnici utilajul din dotare cu respectarea tuturor normelor de securitate și protecția muncii, aferente specificului locului de muncă;
- Asigură existența la bordul vehiculului pe durata executării transportului a documentelor impuse de legislația în vigoare și de regulamentul intern;
- Se asigură și este direct răspunzător de valabilitatea actelor atât cele personale, cât și cele ale mașinii;
- Conduce vehiculul, manevrează toate instalațiile auxiliare și accesoriile aferente vehiculului, menține autovehiculul într-o stare tehnică și de curățenie corespunzătoare;
- Să cunoască intervalul la care se face revizia la mașina pe care o are în dotare și să anunțe responsabilul mecanizării (service) cu 1000 de km înainte de efectuarea unei noi revizii;
- Verifică la plecarea în cursă starea tehnică a mașinii, dotările auxiliare și, de asemenea, pe parcurs să verifice starea tehnică a mașinii;
- Supervizează încărcarea eficientă a vehiculelor, încărcarea în camion și este responsabil de integritatea mărfurilor/încărcăturii pe parcursul transportului;
- Parchează vehiculele și echipamentele la locul stabilit și se asigură că integritatea vehiculelor nu este amenințată;
- După terminarea orelor de program mașina va fi predată la punctul de pază stabilit, pe baza unui proces-verbal;
- Este direct răspunzător de depășirea consumului de combustibili, de buna exploatare a mașinii/utilajului pe care lucrează;
- Participă direct la reparațiile mașinii/utilajului;
- Are obligația să completeze corect rubricile foii de parcurs și să menționeze în foaia de parcurs orice anomalie intervenită în buna funcționare a vehiculului; respectă și urmează rutele planificate;
- Se prezintă la încărcat conform programului, la datele şi orele indicate; preia şi transportă încărcătura de la/în punctele indicate de șeful direct; alege cele mai bune variante de a ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp;
- Respectă în mod strict programul de lucru şi nu absentează;
- Prezintă organelor de control ale poliţiei rutiere documentele solicitate.

04-Sep-2020

Gestionar - ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
- Efectuează activități specifice de gestiune: recepții, intrări/ieșiri, stocuri, transferuri, livrări, retururi etc.;
- Pregătește documentația pentru livrarea mărfii;
- Participă la inventarul stocului de marfă.
Program de lucru flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului).

Agenția OBRISMAN Iași recrutează personal pentru postul de ”Gestionar” în cadrul companiei ALPENSIDE, pentru stația de asfalt din comuna Scobinți, județul Iași.

29-Sep-2020

Inginer / Tehnician topograf – ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
• Crearea și întreținerea rețelei topografice;
• Trasări de puncte caracteristice, axe, balizări, picheți, cote;
• Verificări ale trasărilor și execuției prin efectuarea de măsurători, relevee și planuri de situație, putându-se stabili astfel respectarea planurilor și a calității execuției din punct de vedere topografic;
• Verificarea planurilor de execuție pentru a nu exista neconcordanțe din punct de vedere al amplasării pe teren al elementelor construcției atât planimetric, cât și altimetric;
• Întocmiri de planuri, tabele, grafice, procese verbale pentru trasări sau verificări;
• Participarea la predarea amplasamentului și recepția lucrărilor din punct de vedere topografic;
• Urmărirea în timp a deplasărilor sau deformațiilor construcțiilor executate sau învecinate cu întocmirea de grafice ale deplasărilor.

Condiții de lucru:
• Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii;
• Este subordonat postului Manager de Proiect;
• Colaborează cu Departamentul Tehnic, Departamentul Calitate, alte Departamente.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași - Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea se realizează de către agenția Obrisman.

02-Oct-2020

Responsabil Departament Mecanizare – ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții, competențe și responsabilități:
• Asigură distribuirea și eficientizarea mijloacelor de mecanizare și auto în șantiere;
• Asigură confirmarea prestațiilor de mecanizare ce au fost direct coordonate de mecanizare;
• Asigură verificarea devizelor de plată a prestațiilor de mecanizare și confirmarea lor prin “Bun de plată”;
• Întocmește devizele de plată pentru prestațiile efectuate pentru terți;
• Asigură programarea intervențiilor și întocmește necesarul de piese;
• Asigură derularea contractelor și normarea activităților;
• Pune în aplicare deciziile și dispozițiile conducerii societății referitoare la activitățile de exploatare din mecanizare;
• Respectă planul impus de departamentul de Protecția Muncii și PSI pentru atelierul mecanic și serviciul de pază;
• Dispune oprirea oricărui utilaj care nu funcționează în parametrii tehnici proiectați și ia măsuri de remediere sau înlocuire;
• Asigură prin control desfășurarea planurilor de mentenanță prin înregistrările efectuate cât și prin verificări directe ale operațiilor și înregistrărilor;
• Răspunde de efectuarea reparațiilor la standarde de calitate cerute și oprește plata atunci când acestea sunt necorespunzătoare;
• Răspunde de funcționarea utilajelor numai cu AMC-uri metrologate conform legii, în limita listei aprobate de Directorul General;
• Asigură autorizațiile și verificările PRAM.

Activitatea va avea ca bază comuna Gropnița (județul Iași), în cadrul proiectului de modernizare a unor tronsoane din Axa Rutieră Strategică Iași - Suceava (drumuri județene).
Angajatorul este ALPENSIDE SRL București, iar recrutarea se realizează de către agenția Obrisman.

26-Nov-2020

Șef Laborator Construcții Drumuri și Poduri – ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții, competențe și responsabilități:
• Implementează Sistemul de Management al Calității pentru laborator;
• Realizează autorizarea și reautorizarea laboratorului;
• Coordonează activitatea tehnică și administrativă a laboratorului;
• Este responsabil AQ în laborator;
• Exercită controlul asupra activității depuse de personalul autorizat;
• Analizează rezultatele încercărilor și semnează buletinele de analiză;
• Coordonează și verifică executarea la termen a lucrărilor;
• Elaborează proceduri de lucru, planifică verificări metrologice și de mentenanță;
• Întocmește necesarul de consumabile sau materiale necesare laboratorului;
• Verifică pregătirea personalului și solicită atunci când este cazul cursuri de specializare;
• Respectă și verifică îndeplinirea normelor de protecția muncii și a mediului, precum și a normelor de stingere și prevenire a incendiilor.

Condiții de lucru:
• Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii;
• Este subordonat Directorului General, Administratorului, Managerului.

Angajatorul este ALPENSIDE SRL București. Activitatea se va desfășura la Stația de asfalt din comuna Scobinți (județul Iași).

11-Jan-2021

Laborant Construcții Drumuri și Poduri – ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții, competențe și responsabilități:
• Contribuie la implementarea Sistemului de Management al Calității pentru laborator;
• Realizează activitate tehnică și administrativă la nivelul laboratorului;
• Analizează rezultatele încercărilor și semnează buletinele de analiză;
• Execută la termen lucrările;
• Pune în aplicare procedurile de lucru, verificările metrologice și de mentenanță;
• Participă la cursuri de specializare, conform cerințelor stabilite de angajator;
• Respectă normele de protecția muncii și a mediului, precum și normele de stingere și prevenire a incendiilor.

Condiții de lucru:
• Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii;
• Este subordonat Șefului de Laborator.

Angajatorul este ALPENSIDE SRL București. Activitatea se va desfășura la Stația de asfalt din comuna Scobinți (județul Iași).

11-Jan-2021

Analist financiar - sectorul Cost Control - ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
Atribuții și responsabilități:
• Răspunde de implementarea Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Securității și Sănătății în Muncă, Responsabilității Sociale în cadrul societății și respectarea acestora;
• Culege, interpretează și modelează datele pentru realizarea analizei de profitabilitate și acuratețe a rezultatelor pe proiectele realizate de firmă;
• Întocmește rapoarte de analiză a proiectelor realizate de firmă;
• Întocmește rapoarte de analiză periodice sau ad-hoc pe centre de profit, centre de cost sau alte structuri în funcție de cerințe;
• Verifică contractele și actele adiționale legate de aceste proiecte;
• Întocmește analiza periodică a Diviziei Mecanizare și a Cheltuielilor Indirecte ale companiei;
• Monitorizează încadrarea cheltuielilor și veniturilor la nivel de WBS (lucrări) din proiect pe resurse;
• Urmărește rezultatele reale, comparativ cu cele estimate (ofertă și rebugetare) și face recomandările potrivite pentru remedierea acestor situații;
• Verifică acuratețea datelor pe proiecte, centre de cost, centre de profit, comenzi, posturi de lucru în SAP;
• Definește WBS-uri, centre de cost, posturi de lucru, comenzi în SAP;
• Este responsabil cu acuratețea rapoartelor, datelor din SAP și rezolvarea problemelor apărute pe modulul de Controlling;
• Analizează și urmărește modul de realizare al indicatorilor financiari prevăzuți în proiect;
• Colaborează cu Departamentele Tehnic, Producție, HR, Mecanizare și Economic privind elaborarea diverselor rapoarte;
• Definește și participă la construirea instrumentelor de lucru, inclusiv sisteme informatice, care să-i permită o mai bună eficiență în acest post;
• Este utilizator cheie SAP modul Controlling;
• Respectă în mod strict programul de lucru și nu absentează;
• Respectă cu o strictețe ordinea și disciplina la locul de muncă;
• Execută în timp scurt și calitativ lucrările primite de la conducătorul de muncă;
• Răspunde de calitatea lucrărilor executate;
• Efectuează toate controalele medicale periodice prevăzute în legislație.

Condiții de lucru:
• Program flexibil (în funcție de necesitățile angajatorului), cu respectarea prevederilor Codului Muncii;
• Este subordonat Consiliului de Administrație.

Angajatorul este ALPENSIDE SRL București. Activitatea se va desfășura la punctul de lucru din comuna Gropnița (județul Iași).

14-Jan-2021

Mecanic întreținere utilaje terasiere/construcții - ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
• Efectuează servicii de reparații și punere în funcțiune a utilajelor;
• Responsabil cu întreținerea utilajelor și reviziilor tehnice în conformitate cu documentația producătorului;
• Realizează diagnoza tehnică în vederea stabilirii defecțiunii utilajului;
• Întocmește documentele specifice activității: comenzi de reparații, necesar de piese, rapoarte de reparații, procese verbale de recepție, procese verbale de predare-primire;
• Efectuează reparații mecanice pentru utilaje mici (mica mecanizare);
• Efectuează instructajul operatorilor în momentul punerii în funcțiune a utilajelor.

15-Mar-2021

Inginer geodez - ALPENSIDE SRL

Construcții / Drumuri Full time Iasi
• Respectă și răspunde de implementarea Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Securității și Sănătății în Muncă, Responsabilității Sociale în cadrul societății;
• Responsabil cu întocmirea tabelelor topografice;
• Verifică întocmirea documentaţiei grafice (profile transversale) ce stă la baza stabilirii cantităţilor de lucrări ce urmează a fi executate;
• Verificarea la birou a calculelor și a părţii grafice în urma cărora se calculează cantităţile executate;
• Respectă în mod stric programul de lucru şi nu absentează;
• Respectă cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de muncă,
• Adoptă o atitudine respectuoasă faţă de conducătorii ierarhici care coordonează celelalte activităţi specifice firmei;
• Adoptă o atitudine respectuoasă faţă de colegii de serviciu;
• Efectuează toate controalele medicale periodice prevăzute în legislație.

10-Aug-2021